„Szach królowi”- lekcje szachów dla pierwszaków.
    Od 04 września  Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” działające przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie realizuje program edukacyjny  „Szach królowi”- lekcje szachów dla pierwszaków. Programem zostały objęte wszystkie klasy pierwsze, łącznie 70 uczniów. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny lekcyjnej. We wrześniu uczniowie poznali:
- właściwości szachownicy- nazwy pól, ich miejsca, rzędy i kolumny;
- właściwości bierek: króla, królowej i wieży:
- wykorzystując „Interaktywny Podręcznik Szachowy” Roberta Korpalskiego przy użyciu tablicy interaktywnej uczniowie ćwiczyli posunięcia poznanych bierek.
Na zdjęciach uczniowie klasy Ia podczas zajęć.